Mediacja

A może mediacja?

Niezależnie od tego czy byłeś już uczestnikiem procesu sądowego, czy też nie masz jeszcze doświadczenia w tej dziedzinie, zapewne już wiesz, że proces sądowy wiążę się z wieloma niedogodnościami, w tym stresem związanym ze składaniem zeznań przed sądem, irytacją wywołaną długotrwałością oraz wysokością kosztów postępowania sądowego oraz niepewnością co do jego końcowego wyniku.

Jeżeli chcesz uniknąć powyższych niedogodności warto spróbować rozwiązać spór poprzez mediację tj. dobrowolny, nieformalny i łagodny proces, w którym neutralny i bezstronny mediator pomaga stronom we właściwej komunikacji oraz osiągnięciu porozumienia i zawarciu ugody. Jest to proces tańszy i szybszy od postępowania sądowego oraz generujący znacznie mniej stresu i złych emocji po stronie jego uczestników.

Znając powyższe zalety rozwiązywania sporów na drodze mediacji nie tylko reprezentujemy naszych Klientów w procesie mediacji i dążymy do zawarcia akceptowalnego dla wszystkich stron sporu porozumienia, co często pozwala na uratowanie tak ważnych dla naszych Klientów relacji rodzinnych i gospodarczych, ale sami prowadzimy działalność mediacyjną jako mediatorzy wpisani na listy stałych mediatorów sądowych.

Na szczególną uwagę w tym obszarze zasługuje działalność prowadzona przez Partnera Kancelarii – adwokata Piotra Ruszkiewicza, który jako aktywny członkek Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej oraz uczestnik i prelegent licznych konferencji poświęconych postępowaniu mediacyjnemu, stał się jednym z najbardziej doświadczonych i rozpoznawalnych mediatorów w kraju oraz orędowników zmian procedur sądowych mających na celu rozpowszechnienie tej pozasądowej formy rozwiazywania sporów na coraz to nowe obszary postępowań sądowych.