Prawo social mediów

Dynamiczny rozwój internetu, w tym rozwój portali internetowych takich jak Youtube, Facebook, Instagram czy Tik-Tok, pociąga za sobą gwałtowne zmiany otaczającej nas rzeczywistości, tworząc całkowite nowe realia dla m.in. komunikacji międzyludzkiej, działalności twórczej i artystycznej, marketingu, czy sprzedaży internetowej.

Jeśli rozpocząłeś już, bądź zastanawiasz się nad rozpoczęciem kariery youtubera lub influencera to z całą pewnością masz lub będziesz mieć wątpliwości co do dopuszczalnych przez prawo granic Twojej aktywności w internecie, w tym w zakresie:

  • stosowania przepisów prawa konsumenckiego,
  • dopuszczalności cytowania i komentowania treści przygotowanych przez innych użytkowników internetu takich jak zdjęcia, artykuły, filmy czy memy,
  • obowiązków związanych z marketingiem internetowym,
  • ochrony praw autorskich oraz praw do wizerunku.

Jesteśmy świadomi tego, że prawo musi podążać za zmieniającą się rzeczywistością, w związku z czym stale zwiększamy zasób naszej wiedzy i zdobywamy niezbędne doświadczenie w prawie social mediów, dzięki czemu pomożemy Ci rozwiać Twoje wątpliwości oraz przygotować dokumenty niezbędne do prowadzenia zgodnej z prawem działalności w Internecie takie jak:

  • umowy o świadczenie usług marketingowych oraz klauzule informujące konsumentów
    dokumenty o marketingowym charakterze Twoich postów,
  • dokumenty z zakresu prawa autorskiego, w tym umów o licencji i przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworu,
  • klauzule niezbędne do cytowania i udostępniania treści innych twórców.

Nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci również w prowadzeniu postępowań sądowych, w tym sprawach z zakresu ochrony wizerunku i praw autorskich oraz w postępowaniach prowadzonych z Twoim udziałem przez prezesa UOKiK i powiatowych rzeczników praw konsumentów.