Podział majątku wspólnego

Orzeczenie rozwodu to często jedynie pierwszy krok w procesie zorganizowania życia na nowo po rozstaniu z małżonkiem. Następnym, często jeszcze istotniejszym krokiem jest podzielenie majątku zgromadzonego wspólnie z małżonkiem, w okresie trwania małżeństwa.

Niestety sprawy o podział majątku wspólnego, często należą do tych najbardziej skomplikowanych, a niejednolite orzecznictwo jedynie potęguje wątpliwości byłych małżonków dotyczące tak sposobu i trybu prowadzenia sprawy, jak i rodzaju i wysokości wzajemnych rozliczeń z tego tytułu.

Może zastanawiasz się które składniki majątkowe należą do majątku wspólnego, a które do majątków odrębnych? Do której grupy zakwalifikować np. darowiznę otrzymaną od rodziców małżonka w okresie trwania małżeństwa, składki zgromadzone na funduszu emerytalnym, udziały w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością powstałej z przekształcenia działalności gospodarczej założonej przed zawarciem małżeństwa lub prawa autorskie do programu komputerowego stworzonego przez małżonka? A może masz wątpliwości w jaki sposób podzielić dom obciążony kredytem frankowym lub rozliczyć remont mieszkania zajmowanego w okresie małżeństwa, a będącego własnością byłych teściów?

W poszukiwaniu rozwiązań tych i innych przypadków z pewnością będzie potrzebował wsparcia profesjonalisty, który pozwoli Ci przejść przez całe postępowanie w poczuciu pewności i bezpieczeństwa.