Prawo cywilne

Kierowca autobusu, którym podróżowałeś spowodował wypadek, sąsiad przekształcił garaż w hałaśliwy warsztat, dostarczony nam samochód wbrew ofercie salonu nie został wyposażony w aktywny tempomat, a w zakupionym mieszkaniu nie działa połowa gniazdek elektrycznych?

Prawo cywilne to dziedzina prawa, która otacza nas niemal każdego dnia. Gdy wszyscy sumiennie wypełniamy swoje obowiązki potrafi pozostać całkowicie niezauważone. Życie pełne jest jednak niespodzianek, często tych niemiłych.

Wspieramy naszych Klientów w ich codziennych sprawach, m.in. w:

  • postępowaniach o zapłatę świadczeń z umów cywilnoprawnych (np. umowa sprzedaży, zlecenia, o dzieło),
  • dochodzeniu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji,
  • dochodzeniu zadośćuczynienia i odszkodowania za wypadek drogowy,
  • nakazaniu sąsiadowi zaprzestania prowadzenia hałaśliwej działalności niezgodnej z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

Nasi prawnicy wyróżniają się kompetencjami niezbędnymi do prowadzenia spraw cywilnych na każdym etapie postępowania, a zdobywane przez lata doświadczenie w trwających często wiele lat sporach sądowych nakazuje nam przywiązywać szczególną wagę do możliwości pozasądowego rozstrzygania konfliktów, w tym w ramach procesu mediacyjnego, oraz zabezpieczania interesów naszych klientów na każdym etapie postępowania.