Prawo karne

Jesteś podejrzany o popełnienie przestępstwa, policja przeprowadziła u Ciebie przeszukanie, urząd skarbowy zajął Twój firmowy rachunek bankowy w związku z postępowaniem karnoskarbowym, a może sam padłeś ofiarą przestępstwa?

Niezależnie od tego, po której stronie postępowania karnego występujesz, prawdopodobnie będziesz potrzebował profesjonalnego wsparcia doświadczonego adwokata, dostosowanego do indywidualnych okoliczności Twojej sprawy.

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań karnych na wszystkich etapach, a nasi prawnicy podejmują się obrony w najbardziej skomplikowanych sprawach, w tym m.in. w postępowaniach dotyczących:

  • przestępstw przeciwko życiu i mieniu,
  • przestępstw narkotykowych,
  • przestępstw gospodarczych.

Reprezentując pokrzywdzonego mamy zawsze na uwadze realizację wszystkich jego interesów, ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązania sprawcy przestępstwa do zadośćuczynienia pokrzywdzonemu wyrządzonych mu krzywd.