Nieruchomości

Niezależnie od tego czy jesteś deweloperem planującym duże przedsięwzięcie inwestycyjne, w postaci budowy kilkunastu budynków wielorodzinnych, czy też osobą zamierzającą kupić swoje pierwsze mieszkanie, zapewne traktujesz swoją inwestycję na rynku nieruchomości jako szansę na osiągnięcie zysku lub podniesienie standardu Twojego życia i życia Twojej rodziny.

Niestety każda inwestycja w nieruchomości, zwłaszcza w czasach tak dynamicznie rozwijającego się rynku budowlanego wiąże się również z różnego rodzaju niebezpieczeństwami i ryzykiem, że zainwestowane środki nie przyniosą oczekiwanego przez Ciebie rezultatu.

Dlatego też od wielu lat oferujemy naszym Klientom możliwość skonsultowania planowanych inwestycji z doświadczonym prawnikiem, który dostrzeże ewentualne związane z nią niebezpieczeństwa oraz dokonana niezbędnych czynności, w tym:

  • przeanalizuje dokumenty dotyczące własności nieruchomości, w tym sprawdzi zapisy w księdze wieczystej,
  • usunie istniejące obciążenia z księgi wieczystej,
  • sprawdzi możliwość zagospodarowania nieruchomości przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i innych dokumentach planistycznych,
  • zweryfikuje lub przygotuje dokumenty niezbędne w procesie sprzedaży nieruchomości.

Posiadamy udokumentowane doświadczenie w obsłudze prawnej deweloperów i doradztwie przy inwestycjach deweloperskich, począwszy od nabycia gruntu pod budowę, poprzez sprawdzenie zgodności inwestycji z przepisami prawa, a skończywszy na przygotowaniu dokumentów niezbędnych dla sprzedaży lokali dla pierwszych nabywców.

Kancelaria na bieżąco monitoruje również rządowe programy wspierania budownictwa mieszkaniowego i doradza przy dokonywaniu inwestycji w tym obszarze oraz pozyskiwaniu na ten cel środków publicznych w formie różnego rodzaju dofinansowań, grantów czy pożyczek preferencyjnych.