Spadki i planowanie spadkowe

Pomimo rozwoju prawa spadkowego i wprowadzania coraz to nowych instytucji ułatwiających przekazanie zgromadzonego za życia majątku przyszłym pokoleniom, wciąż wielu z nas nie decyduje się na korzystanie z dostępnych rozwiązań prawnych i pozostawia uregulowanie spraw spadkowych swoim bliskim, będąc przekonanym, iż zgodnie podzielą się pozostawionym przez nas majątkiem.

Niestety taka postawa w sposób niezamierzony często prowadzi do przyszłych nieporozumień i konfliktów, a prowadzone spory spadkowe niejednokrotnie skutkują zmniejszeniem wartości poszczególnych aktywów spadkowych lub nawet ich całkowitą utratą.

Dlatego też doradzamy naszym Klientom w procesie tzw. planowania spadkowego tj. w procesie obejmującym zaplanowane i uporządkowane przekazanie majątku przyszłym pokoleniom na podstawie decyzji podjętych jeszcze za życia spadkodawcy. W ramach planowania spadkowego zajmujemy się m.in.:

  • pomocą w przygotowaniu testamentu w taki sposób, aby nie został on podważony w sądzie,
  • zaplanowaniem sukcesji działalności gospodarczej, w tym ustanowieniem zarządcy sukcesyjnego przedsiębiorstwa,
  • wsparciem w dokonaniu innego rodzaju rozrządzeń, skutecznych z chwilą naszej śmierci.

Wiemy, że przemyślane przeprowadzenie procesu planowania spadkowego uchroni naszą rodziną przed ewentualnymi sporami o schedę spadkową, a zgromadzonych przez nas majątek, przed roztrwonieniem.

A co w przypadku gdy spadkodawca nie pozostawił testamentu, ani w żaden inny sposób nie zaplanował przekazania swojego majątku? W takiej sytuacji nasi doświadczeni prawnicy pomogą Ci w przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych spraw i formalności związanych tak z ustaleniem kręgu spadkobierców, w tym w sprawach dotyczących:

  • stwierdzenie nabycia spadku, czy ustalenia nieważności testamentu,
  • podziału majątku spadkowego pomiędzy spadkobierców, w tym prowadzeniu postępowania o dział spadku,
  • dochodzenia roszczeń z tytułu zachowku.