Rozwody i prawo rodzinne

„Ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz to, że Cię nie opuszczę aż do śmierci…”?

Każdy z nas słyszał powyższy tekst przysięgi małżeńskiej wiele razy, a gdy sam go wypowiadał wierzył w nierozerwalność węzła małżeńskiego. Jednakże publikowane corocznie statystyki są nieubłagane. Około 1/3 małżeństw kończy się rozwodem, a w przypadku osób młodych i tych z krótkim stażem odsetek ten jest jeszcze wyższy.

Gdy staniesz przed wyzwaniem zorganizowania życia na nowo warto zwrócić się o pomoc do profesjonalisty, który nie tylko doradzi Ci najkorzystniejszy dla Ciebie sposób zakończenia małżeństwa, ale zadba także o pomyślne rozwiązanie szeregu spraw związanych z rozwodem.

Nasi prawnicy posiadają doświadczenie i umiejętności niezbędne do:

  • przesądzenia winy za rozkład pożycia małżeńskiego,
  • rozstrzygnięcia o władzy rodzicielskiej i pieczy nad dziećmi,
  • zasądzenia alimentów na rzecz małżonka i dzieci, w tym zabezpieczenia płatności alimentów na czas trwania procesu sądowego,
  • prowadzenia sprawy o podział majątku wspólnego.

Poza sprawami rozwodowymi specjalizujemy się w prowadzeniu innych spraw z zakresu prawa rodzinnego, w tym w sprawach o uregulowanie władzy rodzicielskiej i kontaktów z dzieckiem, ustalenie wysokości obowiązku alimentacyjnego czy wyrażenie zgody na dokonanie czynności w istotnej sprawie dotyczącej życia dziecka.

Szczególną wagę przywiązujemy do więzi rodziców z dziećmi, ponieważ wierzymy, że dobro dzieci
i kontakt z nimi stanowią największą wartość w życiu każdego rodzica. W związku z tym specjalizujemy się w zawieraniu porozumień rodzicielskich, stanowiących podstawę relacji rodziców i dzieci po rozwodzie oraz praw i obowiązków każdego rodzica, w tym również porozumień rodzicielskich obejmujących opiekę naprzemienną.