Obsługa spółek zagranicznych

Chciałbyś rozwinąć swoją działalność na rynki zagraniczne, ale nie wiesz od czego zacząć?

Nasza Kancelaria posiada niezbędne doświadczenie w tworzeniu oraz kompleksowej obsłudze spółek  i innych podmiotów zagranicznych, mających siedzibę nie tylko w krajach należących do Unii Europejskiej, ale również położonych poza jej obszarem, takich jak Białoruś, Ukraina czy Serbia.

W powyższym zakresie oferujemy m.in.:

  • założenie lub przejęcie spółki zagranicznej oraz jej zgłoszenie do odpowiedniego rejestru handlowego,
  • przygotowanie koniecznych i uznawanych przez obce państwo pełnomocnictw i upoważnień dla reprezentujących Cię osób,
  • kompleksową obsługę prawną spółki zagranicznej z wykorzystaniem miejscowych kancelarii prawnych, biur księgowych oraz innych podmiotów współpracujących,
  • likwidację spółki zagranicznej lub zawieszenie jej działalności.

Dzięki współpracy z Kancelarią zyskasz nie tylko nowe możliwości rozwoju i dostęp do nowych rynków zbytu dla oferowanych przez Ciebie towarów i usług, ale również gwarancję niezbędnego w dzisiejszych czasach poczucia bezpieczeństwa prawnego i pewności.