Piotr Ruszkiewicz

Adwokat, Mediator

Partner

Specjalizacja wiodąca

  • Rozwody i prawo rodzinne

Specjalizacje dodatkowe

  • Prawo karne
  • Prawo cywilne
  • Mediacja
Piotr Ruszkiewicz

Specjalizuje się w prawie rodzinnym, problematyce rozwodowej, w sprawach dotyczących stosunków między rodzicami, a dziećmi, a także w sprawach karnych i dyscyplinarnych zawodów zaufania publicznego.

Od 2015 mediator wpisany na listę mediatorów stałych Prezesa Sądu Okręgowego w Poznaniu, a także listy mediatorów Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie i Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu.

Adwokat prowadzący ponadto indywidualną praktykę adwokacką w formie Kancelarii Adwokackiej i Mediacyjnej. 

Studia prawnicze ukończył w roku 2007 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W roku 2012 ukończył aplikację adwokacką w Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, a w roku 2013 z wynikiem pozytywnym zdał egzamin adwokacki i rozpoczął indywidualną praktykę adwokacką. W trakcie odbywania aplikacji adwokackiej aktywnie uczestniczył w funkcjonowaniu samorządu aplikanckiego przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, czego efektem były liczne jego wystąpienia i prelekcje na ogólnopolskich spotkaniach i konferencjach aplikantów adwokackich, na których m.in. tworzono postulaty zmian w ustawie prawo o adwokaturze, czy postulaty zmian regulaminu odbywania aplikacji adwokackich.

Aktywny członek samorządu adwokackiego, zarówno w strukturach Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu jak i Naczelnej Rady Adwokackiej w Warszawie. W roku 2020 wybrany został na członka Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu oraz uzyskał mandat delegata na Krajowy Zjazd Adwokatury. Jest także członkiem Rady Konsultacyjnej Centrum Mediacji przy NRA w Warszawie, a także członkiem Komisji Wizerunku NRA w Warszawie oraz członkiem Komisji Sportu, Komisji Wizerunku i Komisji Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu. Od roku 2019 pełni funkcję Wiceprezesa Centrum Mediacji przy Wielkopolskiej Izbie Adwokackiej w Poznaniu, zaś w latach 2016-2021 pełnił funkcję Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu.

Uczestnik i prelegent wielu konferencji organizowanych m.in. przez Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej w Warszawie, Polskie Centrum Arbitrażu i Mediacji oraz Wielkopolską Izbę Przemysłowo Handlową czy Wyższą Szkołę Biznesu w Gorzowie Wielkopolskim.

Poza pracą zawodową i aktywnością w strukturach samorządu adwokackiego aktywny wykładowca i wykładowca akademicki m.in. na Uniwersytecie SWPS w Poznaniu, Collegium da Vinci w Poznaniu, Wielkopolskiej Wyższej Szkole Społeczno-Ekonomicznej w Środzie Wielkopolskiej. Prowadzący zajęcia szkoleniowe z aplikantami adwokackimi Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu, a także szkolenia z zakresu mediacji.

Biegle posługuje się językiem angielskim.